Yenilenebilir enerjiye dayalı yeni teknolojiler elde etme yöntemleri arayan araştırma kuruluşu

Görevimiz

Идея использования водорода в энергетике не нова. Еще в 80-х годах двадцатого века были разработаны двигатели, работающие на водородном топливе. Сегодня в США, в странах ЕЭС, в Японии, Китае, реализуются национальные и международные программы по развитию элементов водородной энергетики, включая возобновляемые источники энергии (ВИЭ), приняты и реализуются, а также ведется активная пропагандистская кампания.

Sürdürülebilir hidrojen üretimi Küresel ekonominin karbonsuzlaştırılması günümüzün en önemli zorluklarından biridir. Bu sorunu çözmenin anahtarı, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının sürekli artması ve bunların gelişmiş sanayi, enerji ve elektrik şebekeleri altyapılarına entegrasyonudur.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının rolü tüm dünyada giderek daha önemli hale gelmektedir. CO2 emisyonları olmaksızın sürdürülebilir enerjinin belkemiğidir ve bu nedenle 2040 yılına kadar karbondan arındırma sağlamak için kilit bir teknolojidir.

Yenilenebilir enerjiye dayalı yeni teknolojiler elde etme yöntemleri arayan bir araştırma kuruluşu.