Науково-дослідна організація, яка займається пошуком методів отримання нових технологій, що базуються на відновлюваній енергії

Огляд компанії

Одна з головних технологічних проблем водневої енергетики. Як правило, водень зберігається в зрідженому, абсорбованому або стиснутому газоподібному стані. Основні проблеми, які необхідно вирішити при розвитку технологій зберігання водню, пов'язані із забезпеченням їх рентабельності та безпеки, що безпосередньо пов'язано з хімічними та фізичними властивостями водню. Найбільш перспективним методом вважається зберігання водню в абсорбованому стані. Більшість матеріалів дозволяють сорбувати не більше 7-8% водню за масовою часткою.

Водень і водневмісні суміші розглядаються як перспективні види палива для транспорту. Для широкомасштабного використання водню необхідно вирішити проблеми, пов'язані з транспортуванням. Водень можна транспортувати до місця використання в газоподібному або рідкому стані, а також за допомогою твердих або рідких носіїв, що містять водень у зв'язаній формі.