Науково-дослідна організація, яка займається пошуком методів отримання нових технологій, що базуються на відновлюваній енергії

Зберігання водню

Водень як високоефективний та екологічно чистий енергоносій має великі перспективи для широкого використання в енергетиці, особливо палива для транспортних засобів. Однією з основних перешкод є відсутність ефективних способів його зберігання та транспортування. В даний час жоден з існуючих методів зберігання водню (під високим тиском, в адсорбованому стані при знижених температурах, в рідкому стані, у вигляді гідридів металів та інтерметалічних сполук) не задовольняє вимогам до систем зберігання.

Акумулювання водню, засноване на оборотній сорбції водню, є одним з найбільш перспективних та широко досліджуваних методів.

Hydrogen Dynamycs Technology провела глибокий аналіз існуючих технологій зберігання водню для застосування в масах. Після довгих розрахунків та лабораторних досліджень команда досягла результату та спроектувала технологію зберігання водню у зв'язаному стані, масова частка якого до маси вихідного матеріалу може досягати 35–55 %.